Jordnære ingredienser.
Forskningsdrevet resultat.

Vårt løfte til deg

Vi er overbevist om at vi ved å kombinere naturlig ernæring, strenge kliniske tester og patenterte prosesser, kan tilby riktige løsninger med støtte i riktig forskning.

Basert på klinisk forskning

Et stort antall studier (over 500 kliniske tester) er gjort på karotenoidenes aktive mekanisme, effektiviteten hos disse ingrediensene og virkningen av å kombinere fytonæringsmidler i unikt tilpassede blandinger. SanoKardio® er basert på denne akkumulerte kunnskap.

Ekstrakt spesifikk forskning

Lycored Nutrient Complex™ gode effekt er dokumentert i blant annet fem ekstrakt spesifikke kliniske studier med farmasøytisk kvalitet:

  • Redusere oksidert LDL-kolesterol
  • Senke systolisk blodtrykk
  • Bevare endotel funksjonen (endotel er det lag av celler som dekker innsiden av blodårene

Akkurat nå! Du får 50 % rabatt på første forsendelse og fri frakt.

Share This